Kaikki pelaa-säännöt

Palloliitto on laatinut Kaikki pelaa-säännöt.

 

Jalkapallon leikkimaailma (11-vuotiaat ja sitä nuoremmat tytöt ja pojat)

Jokaisella tytöllä ja pojalla on oikeus monipuoliseen ja turvalliseen harrastamiseen aikuisen ohjauksessa. Leikki on paras tapa oppia, kokeilla uusia harjoitteita sekä kehittää aikaisemmin opittuja taitoja. Runsaiden pelitilannetoistojen ja taitojen perustan varmistaminen ovat ikävaiheelle keskeisiä tavoitteita. Lapsia kannustetaan harrastamaan myös muita urheilumuotoja.

Urheilun Pelisäännöt

Jokaisessa toimintaan osallistuvassa joukkueessa tehdään pelisäännöt. Pelisääntö-keskustelut käydään seuran oman kasvatuksen ja ohjauksen linjan pohjalta (seuran linjan puuttuessa Palloliiton Nuorisotoimintalinjan). Leikkimaailmaikäisten joukkueiden on sovittava ainakin:

  • Puolen Pelin Takuusta (PPT)
  • Joukkueiden taustojen/vanhempien päihteettömyydestä harrastustapahtumissa
  • Keskusteltava lasten liikuntamääristä, monipuolisuudesta ja omatoimisesta harjoittelusta.

Suomen palloliitto. Kaikki pelaa säännöt 2018.

https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/kaikki_pelaa_saannot_2018_web.pdf