Pelaajat

Jonna Kainulainen          2
Otto Tukiainen                    3
Ville Karttunen                   4
Eemeli Ikonen                  5
Erkko Korhonen                6
Joona Taskinen                   7
Jerkko Korhonen               8
Joona Poikela                      9
Noora Tanskanen11
Paavo Kokkarinen              12
Vili Pennanen                      13
Maisa Ikonen14
Jimi Katainen                      15
Arttu Viinikanoja                16
Veeti Flander17
Ossi Miettinen18
Santeri Ylisirniö19

 

 

Ottelukuvia ajalta 2016-2017. Kuvat: Reijo Kärkkäinen.